Inkluze v ZŠ Nedvědovo nám. II, OP PPR

Inkluze v ZŠ Nedvědovo nám. II, OP PPR

OP PPR č.  07_18_066

CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001607

Název projektu:  Inkluze v ZŠ Nedvědovo náměstí II.

Příjemce: ZŠ Nedvědovo náměstí

Předpokládané ukončení k 31.12.2021

Výše alokace projektu: 1 499 996,-Projekt je zaměřen na personální podporu dvojjazyčného školního asistenta, doučování žáků s OMJ, vzdělávání a stáže pedagogických pracovníků, odborně zaměřená tematická setkávání, komunitně osvětová setkávání a volnočasový klub