Inkluze v ZŠ Nedvědovo nám. II, OP PPR

OP PPR č.  07_18_066

CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001607

Název projektu:  Inkluze v ZŠ Nedvědovo náměstí II.

Příjemce: ZŠ Nedvědovo náměstí

Předpokládané ukončení k 31.3.2022

Projekt je zaměřen na personální podporu dvojjazyčného školního asistenta, doučování žáků s OMJ, vzdělávání a stáže pedagogických pracovníků, odborně zaměřená tematická setkávání, komunitně osvětová setkávání a volnočasový klub

Stáž Švédsko, Skillingaryd 8. – 11. 3. 2020

Informace k projektu z výzvy č.49
ZŠ dne 13.1.2022 a 24.3.2022 realizovala odborné setkání, kde jsme prezentovali aktivity projektu a problematiku Inkluze. Dne 29.3. 2022 proběhlo komunitně osvětové setkání s ukrajinskými rodiči nově příchozích žáků spolu s odbornicí z NNO Inbáze.