Na naší školní a životní dráze startujeme společně v Podolí v Praze

Od 1.9. 2017 do 31.7. 2019 škola realizuje projekt ,,Na naší školní a životní dráze startujeme společně v Podolí v Praze.“  jehož cílem je vytvoření proinkluzivního prostředí ve škole ZŠ Nedvědovo náměstí. Projekt se zaměřuje zejména na podporu začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem.

Projekt je realizován v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR, pod registračním číslem: CZ.07.4.68./0.0/16_037/0000292

Čerpání financí: cca 6 000 000,-
Příjemce: škola
Ukončení: 31. 7. 2019