Na naší školní a životní dráze startujeme společně v Podolí v Praze

Od 1.9. 2017 do 31.7. 2019 škola realizuje projekt ,,Na naší školní a životní dráze startujeme společně v Podolí v Praze.“  jehož cílem je vytvoření proinkluzivního prostředí ve škole ZŠ Nedvědovo náměstí. Projekt se zaměřuje zejména na podporu začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem.

Projekt je realizován v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA – PÓL RŮSTU ČR, pod registračním číslem: CZ.07.4.68./0.0/16_037/0000292

Čerpání financí: cca 6 000 000,-
Příjemce: škola
Ukončení: 31. 7. 2019

Školní vzdělávací program – metodiky a ŠVP
ZZOR – Metodika Jak na zprávy ze světa
ZZOR – Metodika Jsme velcí čtenáři
ZZOR – Metodika Poznáváme vrstevníky v zahraničních školách
ZZOR – Metodika Součástí vzdělání je naše kultura
ZZOR – Metodika Umíme se bránit nespravedlnosti
ZZOR – Metodika Žijeme spolu v Praze 4 a v Podolí